MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens medlemmer

Medlemmer af skolebestyrelsen 2019/20

Navn :Helle Damkjær Jensen

Funktion: Formand skolebestyrelsen

Adresse: Storegade 36,2 tv, 7330 Brande

Postnr.: 7330  Brande

Mobil: 30711650

Mailadresse: helledamkjaerjensen@hotmail.com

Beskrivelse: kontaktperson til 0. årg. og 5. årg. (6. årg)

Navn: Rene Grohnheit Hansen

Funktion: Næstformand skolebestyrelsen

Beskrivelse: 1-2. årg. kontaktperson 9. årg kontakt

 

 

 

 

 

Navn: Jane Brunbech

Funktion: Forældrerepræsentant

Adresse: Enkehøj 24, 7330 Brande

Postnr.: 7330  Brande

Telefon: 96264281

Mobil: 20814281

Mailadresse: jane0756@dblit.dk

Beskrivelse: Kontaktperson til 3. og 4. årgang

 

Navn: Lotte Tang Thomsen

Funktion: Forældrerepræsentant

Mailadresse: lottetang@privat.dk

Beskrivelse: 5-6. årg kontaktperson

 

 

 

 

 

Navn: Katija Lund Kasandric

Funktion:  Forældrerepræsentant

Beskrivelse: Kontaktperson på 1. og 2. årg. Evt. 9. årg kontaktperson

 

 

Navn: Martin Binderup Jensen

Funktion:Forældrerepræsentant

Beskrivelse: 7. årg kontaktperson

 

 

Navn: Henrik Christensen

Funktion: Forældrerepræsentant

Navn: Lucas Frydensbjerg Poulsen 08B

Funktion: Elevrepræsentant - Formand elevråd

Navn: Patrik Myllerup Sørensen 09C

Funktion: Elevrepræsentant - Næstformand elevråd

 

Navn: Kirsten York Helms

Funktion: Medarbejderrepræsentant

Beskrivelse: TR for lærerne

Navn: Mette Høgsbjerg Pedersen

Funktion: Medarbejderrepræsentant

Adresse: Hestlundvej 8

Postnr.: 7323  Give

Telefon: 75737172

Mobil: 22162277

Mailadresse: mett9611@iks.dk

Navn: Klaus Toft Høg

Funktion: Skoleleder

Adresse: Vestervang 1

Postnr.: 7182  Bredsten

Telefon: 99603401

Mobil: 24222640

Mailadresse: klhog@ikast-brande.dk

 

Navn: Søren Leo Brønniche Brønniche

Funktion: Ledelsesrepræsentant

Adresse: Vestervænget 6

Postnr.: 7300  Jelling

Telefon: 26152703

Mobil: 26152703

Mailadresse: sobro@ikast-brande.dk

Navn: Karin Hvelplund

Funktion: Ledelsesrepræsentant

Adresse: Bøllundvej 7

Postnr.: 7330  Brande

Telefon: 97182403

Mobil: 28350428

Mailadresse: kahve@ikast-brande.dk